Urdavägen

Villatillbyggnad

Uppdragsgivare:
Privat

Plats:
Danderyd

Tid:
2009

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Tillbyggnad till en villa från 1930-talet i en kulturhistoriskt intressant stadsdel, med högt ställda krav på gestaltningen.