ON Arkitekter startades 2007 av Erik von Matérn och Lars Westerberg. Kontoret består idag av 14 medarbetare med kompetens inom alla skeden i projekteringsprocessen. Vi arbetar med:

– Kommersiella fastigheter
– Samhällsbyggande
– Bostäder
– Verksamhetsanpassade kontor

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ON:s Kreativa Process / ON:s Samverkans Process

ON har en Kreativ Process som vi arbetar efter internt. Processen följs i alla uppdrag för att klargöra de specifika förutsättningarna i varje projekt, och för att säkerställa att allt material som lämnar kontoret håller en hög arkitektonisk nivå. Detta påverkar både uppdragets gång och hur våra lokaler disponeras.

ON har en Samverkansprocess som beskriver hur vi samverkar med våra kunder. För oss är det viktigt att det vi levererar verkligen stödjer kundens verksamhet och varumärke. Samverkansprocessen är transparent, och bygger på ömsesidig ärlighet och förtroende.

Miljö

SGBC
ON arkitekter är medlem I Sweden Green Building Council sedan 2010 samt har kompetens inom BREEAM.

ON är en del av den resurskrävande byggbranschen. Vi känner ett stort ansvar och det ligger i vårt intresse att känna till de krav som ställs på byggande, byggnader och material ur miljö- och energisynpunkt. Att skapa god arkitektur är målet för vår verksamhet, miljöpåverkan/ hållbarhet är viktiga aspekter på vad god arkitektur är.
Vi jobbar med miljö- och energifrågor på i huvudsak två nivåer: Normalnivå och Spetsnivå.

Normalnivå
I våra projekt prövas alla ställningstaganden ur miljö- och energisynpunkt från planering till projektering.

Exempel:
Val av material, belysning, utrustning
Bra dagsljusförhållanden, uppvärmning
Lokalisering, effektivitet, form, fönstersättning
ON eftersträvar lösningar som håller över tiden, vilket i sig är resurssnålt.

Spetsnivå
Att tillsammans med kunden välja en specifik miljöcertifiering eller andra former av höjda miljökrav är någonting som vi välkomnar, och gärna driver och genomför.

Utbildning
Vi strävar efter att ständigt utveckla oss inom miljö- och energihushållning. Förutom att vara pålästa och intresserade så går vi kontinuerligt på utbildningar, föreläsningar samt åker på studieresor för att hålla oss uppdaterade och fördjupa vår kunskap.
Kunskapen överförs till samtliga medarbetare genom interna föreläsningar.

Uppdragsgivare

Kommersiella fastigheter

AFA Fastigheter
Atlas Copco
Areim
Atrium Ljungberg
BIE – Bureau International des Exposiotions
ClimateMachines
Gillingebanan
KF Fastigheter
Kinnarps AB
Klövern AB
Lundberggruppen
McDonalds
MTR
NSP
PEAB
STF – Svenska Turistföreningen
Trenad
Trifam Fastighets AB
Vacse

 

Samhällsbyggande

Botkyrka Södra Porten AB
Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Huddinge Kommun
Järfälla Kommun
Serneke
Skanska Sverige
Trafikverket
URS
WSP Samhällsbyggande
ÅF/AFRY

 

Bostäder

ALM Equity
BRF. Hemmet
Familjebostäder
F. Holmström Fastigheter
Fyrhuset i Täby
Granen Fastighetsutveckling/Arwidsro
MUM Projektbyggarna AB
Olov Lindgren AB
Roche Diagnostics AB
SBU Framtid
Sollentuna Tallskogen AB
Viktor Hanson

 

Verksamhetsanpassade kontor

Atlas Copco
Berling Media
Brandskyddslaget
Certex Svenska AB
IKEM
Kinnarps Interior Stockholm
Näringslivets hus
Postkodlotteriet
Probitas
Projektledarhuset
Scienta Omicron
Svenska Postkodlotteriet
Svenskt Näringsliv
Teleperformance Nordic