Genen

Parallellt uppdrag för restaurangpaviljong i Hagastaden

Uppdragsgivare:
Atrium Ljungberg

Plats:
Hagastaden, Stockholm

Tid:
Deltagande i parallellt uppdrag 2015

Info:
Projektgrupp:
AnnaMaria Cyon, Annariika Kingdon,
Erik von Martern (UA), Lars Westerberg

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Uppdraget bestod i att skapa en publik mötesplats med restaurang, bar, utställnings- och eventytor i Hagastaden, ovanför en befintlig garagenedfart. On har valt att fokusera på tre huvudaspekter i projektet; muren, taket och nivåer.

En befintlig mur i rostfri perforerad plåt som sträcker sig ca 300 meter längs med gaturummet växer upp och bildar väggar åt den nya byggnadskroppen. Över den nedre murdelen svävar två motivmålade generösa tak i en ljus, varm kulör. Både tak och fasader är belysta för att ge en inbjudande känsla och göra byggnaden synlig på kvällen.

Byggnaden anpassar sig efter den underliggande garagerampen vilket skapar fem olika golvnivåer, detta bidrar till en god visuell kontakt genom byggnaden.