Klocktornet

Återuppbyggande

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret

Plats:
Hagastaden, Stockholm

Tid:
2013 – 2016

Info:
Projektgrupp:
Annariikka Kingdon (HL), Erik von Matern (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

ON Arkitekter har projekterat återuppbyggnaden av Klocktornet i Hagastaden, det rivna expeditionshusets torndel och trapphus. Ursprungligen var det meningen att klocktornet enbart skulle stå som ett minne av den tidigare godsstationen. Under arbetets gång tillträdde Fastighetskontoret som förvaltare och ställde kravet att byggnaden även skulle fungera som året runt-café med de utrymmen som krävs för denna verksamhet.

Byggnaden har projekterats med murade 1,5-stens bärande ytterväggar av stortegel i renässansförband, och med taktäckning av enkupiga tegelpannor, lika originalet. Övriga konstruktioner – väggar, fönster, sockeln av grå granit med pikhuggen yta, etc. – baserades på inventeringar och uppmätning på plats samt på de originalritningar som har hittats. Entréporten av ek är en tolkning av tidstypiska ekdörrar.

Efter färdigställande av bygghandlingarna beslutade Stockholms stad att Klocktornet inte ska återuppföras.