Törnskogen

Detaljplaneunderlag för del av Väsjön, Sollentuna

Uppdragsgivare:
Sollentuna kommun

Plats:
Sollentuna, Väsjön

Tid:
2011-2013

Info:
Projektgrupp:
Anna Berglund (HL), Pia Erikson Brangstrup,
Lars Westerberg (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89

Om projektet:

Uppdraget var att ta fram underlag för en detaljplan inom en del av Sollentunas nya stadsdel Väsjön. Arbetet omfattade jämförelser mellan olika hustyper och byggnadshöjder, och studier av konsekvenserna för ljusförhållanden, gaturum och gårdsrum.