Stadsutvecklingsprojekt

Uppdragsgivare:
Skanska

Plats:
Norra Stockholm

Tid:
2016

Info:
Projektgrupp:
Anna-Maria Cyon (HL),
Fredrik von Matern,
Erik von Matern (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Uppdraget omfattade utredning av en fastighet i infrastrukturnära läge.