Hagastaden

Ny stadsdel för 10000 invånare

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret & Stockholms stad

Plats:
Norra station, Solna, Stockholm

Tid:
2012 – Pågående

Info:
Projektgrupp:
Annariikka Kingdon (HL), Erik von Matern (UA),
Johan Johansson (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Solna möter Stockholm i en av de trafiktätaste delarna av Sverige. I det nya område som delvis bildas genom intunnlingen av E4/E20 formas en ny stadsdel, Hagastaden. Vårt uppdrag är att vara beställarorganisationens rådgivare. I den egenskapen delta i utvärdering och bedömning av förslag och tekniska lösningar. Arbetet innebär även anpassning av förslag samt genomritning i syfte att bädda och förbereda för kommande projektering så att den kan genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Arbetet innebär att samverka med övriga konsulter i projektet såsom konstruktör, akustiker med mera. Arkitekten ansvarar för att design och funktion är tillgodosedda, antingen genom egna lösningar eller som rådgivare inom konsultgruppen.