Vänersborgs tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse, Skanska

Plats:
Vänersborg

Tid:
2021-2022

Info:
Projektgrupp:
Christian Fredes, Erik von Matern, Lars Westerberg (UA), Maria Kraffczyk

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet: 

2:a plats i tävlingen.
Karaktäristiskt för Vänersborgs centrala delar är närheten till Vänern. Stränderna vid Hamnkanalen består i huvudsak av kajer med pollare som påminner om en sjöfart med andra behov än dagens. Vänersborg har en karaktäristisk ljus fasadfront mot Hamnkanalen. Här finns Residenset, gamla Riksbanken och Länsstyrelsen. Den nya tingsrätten följer denna tradition genom att inordnas i en ny front mot vattnet, längs södra Sanden. På så sätt placeras entrén och allmänhetens yta i ett urbant sammanhang, samtidigt som en fantastisk plats med utsikt och sol skapas på de övre våningarna.

Placeringen på Sanden tar vara på den närhet till vattnet som karaktäriserar stadens centrala delar. Byggnadens gestaltning tar sin utgångspunkt i Domstolsverkets värdeord Värdig, Välkomnande och Robust, och möjlighet till en eventuell framtida utbyggnad finns. Material har valts utifrån ett hållbarhets- och livscykelperspektiv.

Byggnaden är tydligt uppdelad i en nedre del med allmänhetens yta och förhandlingssalar samt en övre del med kanslifunktioner. De två lägre våningarna har en stramare fasad bestående av återvunnet tegel och glas, medan de övre våningarna har givits en friare gestaltning med två terrasser på ömse sidor om den stora pausytan vid fasaden mot söder.