Vänersborgs tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse, Skanska

Plats:
Vänersborg

Tid:
2021-2022

Info:
Projektgrupp:
Christian Fredes, Erik von Matern, Lars Westerberg (UA), Maria Kraffczyk

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet: 

2:a plats i tävlingen.
Karaktäristiskt för Vänersborgs centrala delar är att de är belägna vid Vänern. Stränderna mot Hamnkanalen består i huvudsak av kaj med pollare som påminner om en sjöfart som hade andra behov än dagens. Vänersborg har en karaktäristisk ljus fasadfront mot Hamnkanalen. Här ligger till exempel Residenset, gamla Riksbanken och Länsstyrelsen. Den nya tingsrätten följer traditionen genom att passas in i en ny front mot vattnet – den längs södra Sanden. På så sätt tar man tillvara på möjligheten till ett urbant sammanhang för entré och allmänhetens yta, samt till en fantastisk plats med utsikt och sol på de övre våningarna.

Genom att uppföra Vänersborgs tingsrätt på Sanden tar vi vara på det karaktäristiska som vattnet utgör i stadens centrala delar. Byggnadens gestaltning är både Värdig, Välkomnande och Robust och möjligheten för en eventuell utbyggnad är god. Materialvalen görs ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv.

Byggnaden är tydligt uppdelad i en nedre del med allmänhetens yta och förhandlingssalar samt en övre del med kanslifunktioner. De två lägre våningarna har en lite stramare fasad bestående av återvunnet tegel och glas, medan de övre våningarna har en lite friare gestaltning. Framförallt fasaden som vetter mot söder och vattnet får en friare form med två terrasser på ömse sidor om den stora pausytan.