Borås tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse, Skanska

Plats:
Borås

Tid:
2021 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Cristian Fredes, Lars Westerberg (UA), Maria Kraffczyk (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet:

Vunnet anbud.

Borås har en tydlig karaktär av industristad. Parallellt med Norrköping utvecklades textilindustrin i Borås med stora byggnader kring ett centralt beläget vattendrag. De gamla industrilokalerna och nybyggnaderna följer traditionen och tar upp de äldre byggnadernas formspråk och volym.

 

Platsen för Borås tingsrätt är omsluten av riksväg 40, spårområde och Boråshallen. Alltså ett läge som kräver en tydlig och stadig byggnad. Därför väljer vi denna skulpturala form som ger byggnaden en robust karaktär och det röda teglet som material för Borås tingsrätt. Den tydliga volymen och det röda teglet gör att vi följer en Boråstradition, samtidigt som byggnaden är samtida i sitt uttryck. Det röda teglet är återanvänt och Borås tingsrätt blir en flexibel byggnad som kommer att kunna stå en lång tid framöver.

 

Gestaltningen är framtagen utifrån funktionskrav samt utifrån Domstolsverkets önskemål om hur en domstol ska uppfattas. Vi har tagit fasta på begreppen Värdig, Välkomnande och Robust utifrån Domstolsverkets Arkitekturpolicy, vilka nu finns gestaltade i den presenterade byggnaden. Värdig då det är uppenbart att det är en myndighetsbyggnad som har viss återhållen stramhet samtidigt som den har karaktär. Välkomnande för allmänheten med den väl inpassade angöringen och förplatsen som leder till en ljus och trävarm entréhall. Robust i sin tydliga och stadiga utformning samt i materialval som tegel, sten och trä.

 

Med hänsyn till miljön har vi valt sedum på stora ytor av taket. För att minska byggnadens klimatpåverkan används återbrukat tegel i fasad och stengolv i entréytor. Vi har också utvecklat en byggnadsvolym som förbrukar mindre energi. Tillsammans med ett utvändigt fast solskydd blir behovet av uppvärmning och kyla mindre. Dessutom produceras el via solpaneler på taket.