Borås tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse, Skanska

Plats:
Borås

Tid:
2021 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Annariikka Kingdon (HL), Ann Tellgren (HL), AnnaMaria Cyon, Cristian Fredes, Felix Westergren, Johan Johansson, Lars Westerberg (UA), Maria Kraffczyk (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet:

Vunnet anbud.

Borås har en tydlig karaktär av industristad. Parallellt med Norrköping utvecklades textilindustrin i Borås med stora byggnader kring ett centralt beläget vattendrag. De gamla industrilokalerna och nybyggnaderna följer traditionen och tar upp de äldre byggnadernas formspråk och volym.

 

Platsen för Borås tingsrätt är omsluten av riksväg 40, spårområde och Boråshallen. Alltså ett läge som kräver en tydlig och stadig byggnad. Därför väljer vi denna skulpturala form som ger byggnaden en robust karaktär och det röda teglet som material för Borås tingsrätt. Den tydliga volymen och det röda teglet gör att vi följer en Boråstradition, samtidigt som byggnaden är samtida i sitt uttryck. Det röda teglet är återbrukat och Borås tingsrätt blir en flexibel byggnad som kommer att kunna stå en lång tid framöver.

 

Gestaltningen är framtagen utifrån funktionskrav samt utifrån Domstolsverkets önskemål om hur en domstol ska uppfattas. Vi har tagit fasta på begreppen Värdig, Välkomnande och Robust utifrån Domstolsverkets Arkitekturpolicy, vilka nu finns gestaltade i den presenterade byggnaden. Värdig då det är uppenbart att det är en myndighetsbyggnad som har viss återhållen stramhet samtidigt som den har karaktär. Välkomnande för allmänheten med den väl inpassade angöringen och förplatsen som leder till en ljus och trävarm entréhall. Robust i sin tydliga och stadiga utformning samt i materialval som tegel, sten och trä.

 

Domstolsbyggnaden certifieras enligt BREEAM med sikte på den högsta nivån, Outstanding. Klimat- och miljöhänsyn är genomgående i projektet. 2700 kvm återbrukat tegel används för fasaderna, med 96% lägre klimatpåverkan än nytt tegel. På taket finns solpaneler samt sedum som bidrar till dagvattenfördröjning.