Borås tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse, Skanska

Plats:
Borås

Tid:
2021 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Annariikka Kingdon (HL), Ann Tellgren (HL), AnnaMaria Cyon, Cristian Fredes, Felix Westergren, Johan Johansson, Lars Westerberg (UA), Maria Kraffczyk (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet:

Vunnet anbud.

Borås präglas av sin historia som industristad. Parallellt med Norrköping utvecklades textilindustrin i Borås med stora tegelbyggnader kring ett centralt beläget vattendrag.

Platsen för Borås nya tingsrätt gränsar till riksväg 40, ett spårområde och Boråshallen. Det är ett läge som mår väl av en tydlig och stadig byggnad. Den nya byggnaden har givits en skulptural form som ger den en robust och tydlig karaktär, som tillsammans med det röda teglet anknyter till en Boråstradition. Det röda teglet är återbrukat och Borås tingsrätt kommer att bli en flexibel byggnad som kan nyttjas under lång tid framöver.

Gestaltningen har sin grund i funktionskrav såväl som Domstolsverkets önskemål om hur en domstol ska uppfattas. Vi har tagit fasta på begreppen Värdig, Välkomnande och Robust i Domstolsverkets arkitekturpolicy. Värdig, då byggnaden liksom många myndighetsbyggnader präglas av återhållsamhet och stramhet, samtidigt som den har en egen karaktär. Välkomnande för allmänheten med angöringen och förplatsen som leder till en ljus träklädd entréhall. Robust genom sin tydliga och stadiga form, och genom valet av material som tegel, sten och trä.

Domstolsbyggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM med sikte på den högsta nivån, Outstanding. Klimat- och miljöhänsyn har varit genomgående i projektet. 2700 kvm återbrukat tegel kommer att användas till fasadbeklädnaden, och på taket finns solpaneler samt sedum som bidrar till dagvattenfördröjning.