Norrköpings tingsrätt

Ny byggnad för Norrköpings tingsrätt

Uppdragsgivare:
Serneke

Plats:
Norrköping, kv Skepparen

Tid:
2020 – 2022

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Gianluca Pompili, Lars Ernström, Matilda Schubert, Lars Westerberg (UA), Erik von Matern

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Hör om nya tingsrätten i P4 Östergötland:

https://sverigesradio.se/artikel/har-ar-nya-tingsratten-i-norrkoping

Om projektet:

Tingsrätten är en institution som ska inge tillit och förtroende. Den nya byggnaden har gestaltats för att uttrycka tyngd, soliditet och beständighet, samtidigt som den ska uppfattas som en öppen och transparent plats. Gestaltningen speglar nutiden och präglas av former och material som bokstavligen är hållbara över tid.

Flera av Norrköpings institutionsbyggnader är placerade längs någon av stadens tre Promenader. Den befintliga tingsrätten, ursprungligen ritad av Isak Gustav Clason, har sin ursprungliga huvudentré och förplats mot Södra Promenaden. Den nya tingsrätten följer samma tradition men vänder sig mot Norra Promenaden.

Innanför entrén finns allmänhetens väntrum i två plan, med stora glaspartier som ger utblickar mot Orangerigatans bevarade träd samtidigt som pilastrarna ger insynsskydd.

Pilastrarna omsluter fasaden och binder samman byggnadens terrasserade volym till en helhet. Rakt framifrån öppnar de byggnaden, och de stora glaspartier som finns mellan dem framträder. Spelet mellan öppenhet och slutenhet ger fasaden en dynamik som förstärks ytterligare av böljande former, terrasserade våningar samt pilastrarnas oregelbundna spridning. Vid entrén mot Norra Promenaden står pilastrarna på distans från fasaden och bildar ett tydligt och välkomnande förrum. Byggnadens hörn är avrundade i kvarterets ytterhörn och vinkelräta mot övriga byggnader inåt i kvarteret.

Byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent.