Norrköpings tingsrätt

Ny byggnad för Norrköpings tingsrätt

Uppdragsgivare:
Serneke

Plats:
Norrköping, kv Skepparen

Tid:
2020 – 2022

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Gianluca Pompili, Lars Ernström, Matilda Schubert, Lars Westerberg (UA), Erik von Matern

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Hör om nya tingsrätten i P4 Östergötland:

https://sverigesradio.se/artikel/har-ar-nya-tingsratten-i-norrkoping

Om projektet:

Med demokrati som utgångspunkt är tingsrätten en institution som allmänheten ska känna tillit inför. Byggnaden ges därför tyngd, soliditet och beständighet samtidigt som den ska uppfattas som en öppen och transparent plats. Gestaltningen speglar sin samtid och präglas av form och material som är bokstavligt hållbara över tid.

Flera av Norrköpings institutionsbyggnader ligger placerade längs någon av stadens tre Promenader. Den befintliga tingsrätten, ursprungligen ritad av Isac Gustav Claesson, har sin originalentré och förplats mot Södra Promenaden. Den nya tingsrätten följer samma tradition men vänder sig istället mot Norra Promenaden.

Innanför entrén ligger allmänhetens väntrum i två våningar, med utblick mot Orangerigatans bevarade träd. Allmänna utrymmen präglas av stora glaspartier som släpper in mycket dagsljus, ger både in- och utblickar samtidigt som pilastrarna ger insynsskydd.

Pilastrarna omsluter fasaden och binder samtidigt samman byggnadens terrasserade volym till en helhet. Rakt framifrån öppnar det upp byggnaden och de stora glaspartier som finns mellan dem framträder. Spelet mellan öppenhet och slutenhet ger en stor dynamik i fasaden. Dynamiken förstärks ytterligare av fasadens böljande former, terrasserade våningar samt pilastrarnas oregelbundna spridning över fasaden. Vid entrén mot Promenaden släpper pilastrarna kontakten med fasaden och bildar en tydlig och välkomnande ingång till tingsrätten. Byggnadens hörn är avrundade i kvarterets ytterhörn och vinkelräta mot övriga byggnader inåt i kvarteret.

Byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent.