Brandskyddslaget

Uppdragsgivare:
Brandskyddslaget

Plats:
Hornstull, Stockholm

Tid:
2016 – aug 2017

Info:
Projektgrupp:
Lars Westerberg (UA), Katarina Grånäs (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 82.

Fotograf: Johan Fowelin

Om projektet:

Med hjälp av ON:s analys för verksamhetsanpassade kontor har vi analyserat Brandskyddslagets verksamhet och lokaler. Analysen har legat till grund för en programhandling och för den nya inredningen, som i större utsträckning än tidigare motsvarar företagets arbetssätt och behov. Vid val av material, färgsättning samt möbler har vi arbetat utifrån Brandskyddslagets karaktär och profil samt skapat en designmässigt och miljömässigt hållbar inredning.