Scienta Omicron

Kontor samt lokal för utveckling och produktion. Inredning baserad på ONs InSitu-analys.

Uppdragsgivare:
Scienta Omicron

Plats:
Uppsala

Tid:
2016 – 2017

Info:
projektgrupp:
Catarina von Matérn (HL), Jens Persson,
Katarina Grånäs (HL), Lars Westerberg (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Johan Fowelin

Om projektet:

Uppdraget omfattade utredning och projektering av kontorsinredning med angränsande utvecklings- och produktionslokal. Inredningen baseras på ONs Insitu-analys.

Analysen visade på företagets forskningsintensiva verksamhet och behov av tysta ytor för enskilt arbete. Samtidigt fanns önskemål om sammanhängande öppna arbetsytor. Lösningen blev ett öppet landskap för det tysta arbetet, medan mötesaktiviteter och liknande verksamheter äger rum  i ”kapslar” utplacerade i landskapet.