Postmästaren

Detaljplaneunderlag flerbostadshus

Uppdragsgivare:
Holmström fastigheter

Plats:
Nynäshamn

Tid:
2013

Info:
Projektgrupp:
Annariikka Kingdon (HL), Jens Persson,
Lars Ernström, Lars Westerberg (UA),
Marcus Sonnelid (UA), Pia Erikson Brangstrup

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89

Om projektet:

Skiss till nytt flerbostadshus med 24 lägenheter.