Hållbarhet

ON Arkitekter är medlem i Sweden Green Building Council sedan 2010 och har kompetens inom miljöcertifieringar såsom BREEAM. Sedan 2019 deltar ON i Färdplan fossilfri konkurrenskraft 2045.

 

ON är en del av den resurskrävande byggbranschen. Vi har ett stort ansvar att beakta de hållbarhetsaspekter som rör byggande och byggd miljö. I detta agerar vi rådgivande och inleder alla uppdrag med en Miljödialog med uppdragsgivaren. Att tillsammans med uppdragsgivaren välja en specifik miljöcertifiering eller andra höjda miljökrav är någonting vi gärna driver och genomför.

 

Exempel på hållbarhetsfaktorer vi arbetar med i uppdrag: 

Materialval med lågt klimatavtryck

Bra dagsljus och energiprestanda

Hänsyn till platsens förutsättningar

Lösningar som håller över tiden