Färgskrapan

Ny byggnad för Attunda tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse

Plats:
Tingsvägen, Sollentuna

Tid:
2015 – 2020

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Eva Lizon, Filipa Reis,
Gianluca Pompili (HL), Lars Ernström,
Lars Westerberg (UA), Pia Erikson Brangstrup, Erik von Matern, Lorena Gismondi Pett

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Johan Fowelin, Tekla Evelina Severin

Färgskrapan är presenterad på den italienska tidskriften Areas hemsida samt på l’Arca.

Om projektet:

Attunda tingsrätts nya byggnad ”Färgskrapan” i Sollentuna är resultatet av en inbjuden tävling 2015, initierad av Vacse. ON Arkitekter har, utöver det vinnande tävlingsförslaget, projekterat program- och systemhandlingar, förfrågningsunderlag, interiört gestaltningsprogram samt fungerat som beställarstöd under byggtiden.

Attunda tingsrätt blev med denna utbyggnad en av Sveriges största tingsrätter. Byggnaden är 15 våningar hög med en lokalarea på c:a 15 000 kvadratmeter. Domstolsverket har även lokaler för nationella och regionala behov med högsäkerhetssalar samt extra stora salar för upp till 24 åtalade.

Byggnadens övre nio våningar rymmer kommersiella kontor, och mot Tusbystråket finns butiks- och cafélokaler. En domstolsbyggnad med externa hyresgäster är unik. Av säkerhetsskäl ställdes synnerligen höga krav på byggnadens inre organisation och logistik.

Byggnaden är certifierad enligt BREEAM Excellent.