Färgskrapan

Ny byggnad för Attunda tingsrätt

Uppdragsgivare:
Vacse

Plats:
Tingsvägen, Sollentuna

Tid:
2015 – 2020

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Eva Lizon, Filipa Reis,
Gianluca Pompili (HL), Lars Ernström,
Lars Westerberg (UA), Pia Erikson Brangstrup, Erik von Matern, Lorena Gismondi Pett

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Johan Fowelin, Tekla Evelina Severin

Följ bygget på: http://www.fargskrapan.se

Läs om Färgskrapan i Sollentuna Direkt

Färgskrapan är presenterad på den italienska tidskriften Areas hemsida, och nu även på l’Arca.

Om projektet:

Attunda tingsrätts nya byggnad i Sollentuna är resultatet av en inbjuden tävling 2015, initierad av Vacse. ON Arkitekter har, utöver tävling och förslagshandlingar, projekterat program- och systemhandlingar, förfrågningsunderlag och interiört gestaltningsprogram samt fungerat som beställarstöd under byggtiden.

Attunda tingsrätt blev med denna utbyggnad en av Sveriges största tingsrätter. Byggnaden är 15 våningar hög med en lokalarea på c:a 15 000 kvadratmeter. Domstolsverket har även lokaler för nationella och regionala behov med högsäkerhetssalar samt extra stora salar för upp till 24 åtalade.

Byggnadens övre nio våningar rymmer kontorslokaler för kommersiella hyresgäster och i de två nedersta planen mot Tusbystråket finns butiker och cafélokaler. Det är den enda domstolsbyggnaden med externa hyresgäster i Sverige. Av säkerhetsskäl ställs synnerligen höga krav på byggnadens inre organisation och logistik.