Dagvattenmagasin NS24

Teknikbyggnad till Norra länken

Uppdragsgivare:
WSP, Trafikverket

Plats:
Solna, intill Norra Länken vid gränsen mot Stockholm stad

Tid:
Färdigställt 2017

Info:
Projektgrupp:
AnnaMaria Cyon, Anna Berglund,
Erik von Matern (UA), Filipa Reis,
Fredrik von Matern, Petra Mann (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Fotograf: Johan Fowelin

Publicerat på Archdaily 2017

Publicerat på Divisare 2017

Publicerat på Baunetz 2017

Publicerat i tidskriften Rum december 2016

Om projektet:

Trafikverket behövde öka Norra Länkens avvattningskapacitet genom att bygga ett nytt magasin, så att dagvatten från genomfartslederna E20 och E4 kan fördröjas och renas innan det leds vidare till Mälaren.

Dagvattenmagasinet ligger i blickfånget från den intensivt trafikerade omgivningen, inte minst från Rörstrandsgatan i Stockholm. Därför ställde Stockholms Stad höga krav på byggnadens utformning.

Fasadskivorna är monterade mellan horisontella band av trögrostande stålplåt vars framkanter är svagt vinklade med varierande ytterkonturer. Planteringsvajrar är spända mellan stålbanden och bildar en oregelbunden yta där växter breder ut sig och bildar ett grönt yttre skikt framför fasaden. Växterna vattnas av det renade vattnet från magasinet.