Svenskt Näringsliv

Representationslokaler och arbetsplatser på plan 7 i Näringslivets Hus

Uppdragsgivare:
Svenskt Näringsliv

Plats:
Storgatan 19, Stockholm

Tid:
2011

Info:
Projektgrupp:
Anna Berglund, Anna Moll,
Catarina von Matern, Filipa Reis,
Helena Johansson, Jens Persson,
Lars Westerberg (UA), Mattias Wingård,
Marcus Sonnelid (HL), Petra Mann

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Om projektet:

Svenskt näringsliv lät modernisera sina representationslokaler i Näringslivets Hus i centrala Stockholm i syfte att göra lokalerna mer flexibla och användbara för såväl sociala aktiviteter som kontorsarbete. I uppdraget ingick att gestalta organisationens värdeord och förmedla en känsla av att vara vassare men vänligare. Lokalerna skulle anpassas till hur möten, representation och kontorsarbete går till idag. De skulle därtill spegla Svenskt Näringslivs position i samhället och gestalta organisationens historia och tradition såväl som dess förmåga till effektivitet och nytänkande.

Vi delade upp lokalen i en publik del, representationsvåningen, och en mer privat del, kontorsrummen. Representationsvåningen innehåller ett vardagsrum med plats för större möten, föreläsningar, fester och middagsbjudningar. Därtill skapade vi mötesrum i olika storlekar. De är även inredda för middagar så att mindre sällskap kan välja det rum som bäst passar deras behov.

Gestaltningen av lokalerna utgår från Svenskt Näringslivs värdeord trovärdig, nytänkande, och kommunikativ. Lokalerna är

Trovärdiga, genom att

  • Ta till vara och använda husets ursprungliga material.
  • Använda hållbara material som man kan lita på.
  • Använda få material vilket visar att vi – och uppdragsgivaren – vet vad vi gör.

Nytänkande, genom att

  • Skapa oväntade lösningar i kontrast till huset.
  • Skapa flexibla mötesplatser för många typer av möten.
  • Använda nya eller befintliga material på nya sätt.

Kommunikativa, genom att

  • Skapa flexibla platser för bra och effektiva möten.
  • Visa hur modern teknik kan användas på nya och värdeskapande sätt.