Bostäder i Farsta

Flerbostadshus i Farsta Strand

Uppdragsgivare:
Familjebostäder

Plats:
Magelungsvägen och Ullerudsbacken, Farsta Strand

Tid:
2017-2021

Info:
Projektgrupp:
AnnaMaria Cyon (HL), Cristian Fredes, Gianluca Pompili, Johan Johansson,
Lars Westerberg (UA), Malin Westin Sandström (HL), Pontus Beling

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Bilder: TMRW
Animation: ON Arkitekter

Om projektet:

På uppdrag av Familjebostäder har vi tagit fram detaljplanunderlag och programhandling för två flerbostadshus i Farsta Strand med sammanlagt 144 lägenheter.

Husen har sju respektive fem våningar. I det ena husets bottenvåning finns lokaler och i det andra huset en förskola. Husen ligger i liv med fastighetsgränsen mot gatan för att få mesta möjliga utrymme kvar på gården och för att skydda mot buller. På gården finns bostädernas och förskolans utemiljöer. Här sparas naturmark med berg och värdefulla träd. Alla entréer till bostäderna nås från gatan. Husen har en tydlig uppdelning mellan bottenvåning och bostadsvåningar.

En viktig del i arbetet har varit att säkerställa ett visst tolkningsutrymme i detaljplanen, så att den medger flera olika lösningar för de enskilda byggnaderna.