FSK12 / Förbifart Stockholm

Gestaltning Teknikbyggnader

Uppdragsgivare:
Trafikverket

Plats:
Förbifart Stockholm

Tid:
2016 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Erik von Matérn (UA),
Gianluca Pompili, Henrik Paninder, Ingrid Hustoft, Katarina Grånäs, Lorena Gismondi Pett

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matérn, 08-599 090 88

Om projektet:

Teknikbyggnaderna är ett av få synliga inslag i den megastruktur som utgör Förbifart Stockholm. Längs vägsträckningen planeras 27 olika byggnader som hålls samman av ett enhetligt gestaltningskoncept.

Samtliga byggnader får ett yttre skikt av betongelement av UHPC med vertikala ribbor, som fungerar som intrångsskydd och klotterskydd, i varierande dimensioner. UHPC är ett material som för första gången används i Sverige för en bärande stomme. Betongkvaliteten är så tät att det täckande betongskiktet kan reduceras till 10 mm. Detta möjliggör radikalt slankare dimensioner än vad som tidigare varit möjligt med vanlig konstruktionsbetong. Tornets konstruktiva stomme är detsamma som dess yttre gestalt, ett tektoniskt förhållningssätt.

Bakom betongelementen monteras färgade fasadskivor. Byggnadernas utseende skiftar beroende på betraktningsvinkeln, från helt massivt till lätt och genombrutet.

Gestaltningen utgår från Trafikverkets ledord trovärdig, engagerad och modig. Trovärdigheten representeras av en robust fasadkonstruktion i betong, engagemanget av färger, och modet av det ständigt skiftande spelet mellan fasadernas ribbverk och de kulörta bakomliggande skivorna.

Byggnaderna är belägna på platser med helt olika förutsättningar. Fasadsystemet anpassas därför till varje specifik plats genom färgsättningen. Byggnaderna ska i vissa situationer vara så osynliga som möjligt, i andra lägen anknyta till befintlig bebyggelse, och i vissa situationer kontrastera mot sin omgivning.

ONs deluppdrag omfattar utformningen av vitt skilda byggnader på 18 olika platser belägna i fyra kommuner: 3 mottagningsstationer, 1 VA-Station, 1 brandgasbyggnad, 8 teknikkiosker, 4 frånluftstorn och 2 tilluftsbyggnader, samt projektering av systemhandlingar, bygglov och förfrågningsunderlag.