Gillingebanan

Nytt hus med reception/café och arbetsplatser

Uppdragsgivare:
Gillingebanan

Plats:
Vallentuna

Tid:
2011-2012

Fotograf:
Erik von Matern, ON Arkitekter

Info:
Projektgrupp:
Lars Westerberg (UA), Martin Berg,
Petra Mann (HL), Pia Erikson Brangstrup

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Erik von Matern, ON Arkitekter

Om projektet:

ON har ritat en tillbyggnad vid Gillingebanan med entréhall, reception och café. Delar av den befintliga byggnaden har byggts om för att inrymma övriga lokaler som krävs för verksamheten. Byggnaderna är förberedda för en andra etapp med en påbyggnad. Vägmiljöns kulörer används i tillbyggnaden som kontrast till trä, stål och betong.