Life City

Kontorsbyggnad i Hagastaden

Uppdragsgivare:
Atrium Ljungberg

Plats:
Hagastaden, gränsen mellan Solna och Stockholm

Tid:
2014 – 2023

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Annariikka Kingdon (HL),
AnnaMaria Cyon, Cristian Fredes,
Erik von Matern (UA), Filipa Reis,
Gianluca Pompili, Jochum Beckeld,
Johan Johansson, Katarina Grånäs,
Lars Ernström, Lars Westerberg,
Linda Östrand, Malin Westin Sandström,
Maria Kraffczyk, Matilda Schubert,
Staffan Söderström

Arkitekt för fasaden är Gatun Arkitekter.

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 070-683 83 06.

Om projektet:

Life City är ett nytt kontorshus som ritats för Atrium Ljungberg, i Hagastaden vid Nya Karolinska Sjukhuset. Målet är att Life City ska fungera som en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle, och ett centrum för vetenskap och innovation. Projektet omfattar c:a 40 000 kvm BTA och c:a 29 000 kvm LOA.

Life City har ett exponerat läge i Hagastaden, och byggnaden ligger ovanför motorvägens och järnvägens tunnlar. Grundläggningen måste därför följa tunnelväggarna, och då farligt gods transporteras på motorvägen ställs höga krav på konstruktionens explosionsmotstånd. Av- och påfartsramper passerar intill och genom byggnaden, vilket har styrt placeringen av entréer och inlastning. Samtidigt ställde Stockholms stad krav på att bottenvåningen ska kunna rymma utåtriktade verksamheter, till exempel serveringar och butiker.

Byggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAM. Byggnadsdjupet är relativt stort, och mycket arbete har krävts för att säkerställa lämpliga dagsljusnivåer inomhus.

ON Arkitekter har projekterat systemhandling, förfrågningsunderlag och  bygghandlingar.