Domstolarna i Växjö

Uppdragsgivare:
Skanska, Vacse

Plats:
Växjö, kv Infanteriet 1

Tid:
2023 – 2025

Info:
Projektgrupp:

Tävlingskede: Annamaria Cyon (HL), Erik von Matern, Lars, Westerberg (UA)
SH skede: Ann Tellgren, Annariikka Kingdon (HL), Lars Westerberg (UA), Erik von Matern, Jens Person, Linda Östrand, Cristian Fredes.

För mer information kontakta uppdragsansvarig arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet:

Växjö, ofta kallad “staden vid sjöarna där vägarna möts”, har en översiktsplan som lyfter fram dess stadskärna och dess integration med omgivande natur genom gröna och blå kilar. Staden är känd för sina hållbarhetsambitioner och sin rika byggnadshistoria som inkluderar en blandning av traditionell och samtida träarkitektur. Den nya domstolsbyggnaden är ett exempel på detta med sin kombination av tegel och trä som bidrar till att stärka platsens identitet.

Bäckaslöv, en del av Växjö, utvecklas nu till ett attraktivt område efter militärens avfärd och sjöarnas restaurering, med nya byggnader som förlänger kvarterstadens bebyggelse västerut.

Projektet för den nya domstolsbyggnaden drivs av Skanska och Vacse med ON Arkitekter, som alla har erfarenhet av att arbeta med Domstolsverket. Byggnaden är utformad för att passa in i området vid entrén till Bäckaslöv, med en stark urban karaktär men också nära naturen. Den ska fungera som en hörnsten i stadsstrukturen, med en välkomnande och värdig arkitektur som reflekterar Domstolsverkets arkitekturpolicy genom robusta materialval och en välkomnande gestaltning.

Hållbarhet är centralt i projektet, med mål att uppnå energiklass A och BREEAM-nivå Outstanding. Byggnaden planeras vara energi- och yteffektiv, med integrerad solavskärmning och potentiella solceller på taken.

Sammanfattningsvis kombinerar den nya domstolsbyggnaden i Växjö hållbarhet, lokal karaktär och samtida arkitektur för att skapa en funktionell och symboliskt viktig del av stadsbilden. Samtidigt respekterar och förstärker byggnaden kopplingen till stadens kärnvärden och den omgivande naturen.