Atlas Copco utvändig entré

Uppdragsgivare:
Atrium Ljungberg

Plats:
Sickla Industriväg 19, Nacka

Tid:
2012-2018

Info:
Projektgrupp:
AnnaMaria Cyon, Christian Fredes,
Erik von Matérn, Gianluca Pompili,
Ingrid Hustoft, Jens Persson,
Johan Johansson (HL), Lars Westerberg (UA),
Sara Blomstrand

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89

Fotograf: Johan Fowelin

Om projektet:

Huvudentrén till Atlas Copcos kontor ligger upp till tre meter högre än trottoaren på Sickla Industriväg. Ursprungligen hanterades relationen mellan de två nivåerna med en stödmur.

Fastighetsägarens önskemål var att stödmuren skulle ersättas av ett mer inbjudande och direkt gränssnitt mellan byggnad och gata, samtidigt som det skulle bli enklare att ta sig till och från huvudentrén. Därför genomfördes en inbjuden tävling om ny entré. Fastighetsägaren valde att gå vidare med det förslag som ON Arkitekter tagit fram.

Idag tas höjdskillnaden upp av trappor och planteringsytor som avgränsas av låga murar. Murarna runt planteringarna har rundade hörn för att underlätta passage och ge ett välkomnande intryck. Tre centrala utgångspunkter har varit att det på alla platser framför byggnaden ska vara lätt att orientera sig, att hålla nere höjden på murar och planteringar, och att avståndet till närmaste passage mellan nivåerna alltid ska vara kort.

ON har projekterat programhandlingar och bygghandlingar.