FSK03 / Förbifart Stockholm

Uppdragsgivare:
Trafikverket/WSP

Plats:
Lovön, Trafikplats Tillflykten och Edeby, Mälaröarna

Skede:
Fördjupat gestaltningsprogram och typritningar

Tid:
2013 – 2015

Info:
Anna-Maria Cyon (HL), Erik von Matern (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:
Mynningarna ska upplevas som nedtonade med minimalt synliga mynningsportaler som skjuter ut ur berget/slänten. Naturen och den omgivande topografin ska upplevas som närvarande tätt intill mynningarna. Bergtäckningen skiljer sig mellan de båda tunnelpåslagen vilket ger skillnader i utformningen vid respektive plats. De skilda konstruktiva förutsättningar var en av knäckfrågorna att förhålla sig till med syftet att erhålla en sammanhållen gestaltning med viss variation.