Löjtnantsgården

Uppdragsgivare:
Probitas AB

Plats:
Löjtnantsgatan, Stockholm

Tid:
2019

Inredning:
Katarina Grånäs (UA)

Fotograf:
Johan Fowelin

 

Om Projektet:

ON arkitekter har utvecklat den akustiska miljön i äldreboendets cafédel med nytt dämpande undertak, textilier och väggabsorbenter. De nya materialens kulörer förbinder inomhusmiljön ytterligare med husets grönskande innergård.

Huset är ritat av ÅWL Arkitekter.