Postkodlotteriet

Kontorslokaler för Postkodlotteriet, Stockholm Waterfront Building

Uppdragsgivare:
Svenska Postkodlotteriet

Plats:
Stockholm Waterfront Building, Stockholm

Tid:
2010 – 2011

Info:
Projektgrupp:
Helena Johansson, Lars Westerberg (UA),
Marcus Sonnelid (UA), Mattias Wingård

För mer info kontakta uppdragsansvarig arkitekt
Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Erik Levfander

Om projektet:

Postkodlotteriet växte på kort tid till en betydande aktör inom lotteri och välgörenhet. Samtidigt innebar tillväxten försämringar av den snabbhet och överskådlighet i informationsflödet som legat till grund för företagets expansion.

ON Arkitekter analyserade organisationen och med utgångspunkt i företagets kärnvärden utvecklades en lösning som ger Postkodlotteriets olika avdelningar bättre möjligheter till överblick och integration, samtidigt som en tydlig identitet skapas för verksamheten.