Climate Machines

Ny tillverkningshall för luftbehandlingsaggregat med tillhörande showroom och kontor

Uppdragsgivare:
Climate Machines

Plats:
Roserberg

Tid:
2019 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Malin Westin Sandström (HL), Gianluca Pompili (HL), Sonja Krajnovic, Erik von Matern, Lars Westerberg (UA),

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet:

Climates Machines är i behov av en produktionsanläggning som ska innefatta fabrik, lager, kontor och showroom. Projektet ska ha en tydlig hållbarhets- och miljöprofil som avspeglas i gestaltningen. Byggnaden har en trästomme och glasfasaden och taket innehåller solceller. Mot väst finns vajrar vid fasaden för klätterväxter. Byggnaden ska skilja sig från omgivande industriell bebyggelse.

Tomten ligger vid Rosersbergs Handelsplats invid E4 mot Arlanda, synlig från motorvägen. Projektet omfattar ca 2300 kvm lokalarea, fördelat på två plan. ON Arkitekter har projekterat en Programhandling samt tagit fram ett Gestaltningsprogram.

I Gestaltningsprogrammet har vi tillsammans med beställaren definierat ett antal viktiga värdeord och material som varit grund för projektet. Bland annat förnyelse, passion, hållbarhet och professionalism. Dessa ord har resulterat i ett antal material som skinn, ram och stam. Takets böljande form kommer från gestaltningsprogrammet värdeordsanalys. Att skapa ett ”skinn” som bildar både vägg och tak samt av funktionsmått i produktionshallen och viljan att sticka ut från omgivande bebyggelse.