Climate Machines

Ny tillverkningshall för luftbehandlingsaggregat med tillhörande showroom och kontor

Uppdragsgivare:
Climate Machines

Plats:
Rosersberg

Tid:
2019 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Malin Westin Sandström (HL), Gianluca Pompili (HL), Sonja Krajnovic, Erik von Matern, Lars Westerberg (UA),

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet:

Climates Machines nya produktionsanläggning ska rymma fabrik, lager, kontor och showroom. Projektet har en tydlig hållbarhets- och miljöprofil som ska avspeglas i gestaltningen. Byggnaden får en stomme av trä, och glasfasaden och taket innehåller solceller. Mot väst finns vajrar vid fasaden för klätterväxter. Ett önskemål har varit att gestaltningen ska skilja sig från omgivande industribebyggelse.

Tomten ligger i Rosersbergs verksamhetsområde invid E4 mot Arlanda, väl synlig från motorvägen. Projektet omfattar c:a 2300 kvm lokalarea, fördelade på två plan. ON Arkitekter har projekterat en programhandling samt tagit fram ett gestaltningsprogram.

I gestaltningsprogrammet definieras ett antal centrala värdeord som legat till grund för projektet, bland annat förnyelse, passion, hållbarhet och professionalism. Dessa ord har tolkats och översatts till olika byggnadsdelar som skinn, ram och stam. Takformen kan läsas som ett kontinuerligt “skinn” som både bildar tak och väggar, och samtidigt ger byggnaden en distinkt karaktär.