Laddar inlägg…
  • Förbifart Stockholm

    Vi har fått i uppdrag att gestalta tunneldelarna i Förbifart Stockholm FSK 02 under ÅF-URS och våra dokument beskriver estetiska, tekniska och funktionella krav för både total och utförandeentreprenader. Vi har i Skärholmens centrum även fått i uppdrag att formge portalerna till bussramptunnlarna med omgivande landskap.

  • Förbifart Stockholm trafikplats Lovön

    Kontoret hjälper till med det fördjupade gestaltningsprogrammet för Förbifart Stockholms trafikplats på Lovön. Vi har arbetat med att ta fram gestaltningsprinciper för en utformning som underordnar sig det känsliga kulturlandskapet.