Förbifart Stockholm

Vi har fått i uppdrag att gestalta tunneldelarna i Förbifart Stockholm FSK 02 under ÅF-URS och våra dokument beskriver estetiska, tekniska och funktionella krav för både total och utförandeentreprenader. Vi har i Skärholmens centrum även fått i uppdrag att formge portalerna till bussramptunnlarna med omgivande landskap.