Förbifart Stockholm trafikplats Lovön

Kontoret hjälper till med det fördjupade gestaltningsprogrammet för Förbifart Stockholms trafikplats på Lovön.
Vi har arbetat med att ta fram gestaltningsprinciper för en utformning som underordnar sig det känsliga kulturlandskapet.