Skola i Hägersten, ombyggnad

Omvandling av industri- och kontorsbyggnad till skola

Uppdragsgivare:
Magnolia Bostad

 

Plats:
Örnsberg, Stockholm

 

Tid:
2014-2015

 

Info:
Projektgrupp:

Anna Moll, Filipa Reis, Gianluca Pompili (HL), Lars Ernström, Lars Westerberg (UA), Lotten Wahledow, Mattias Wingård

 

För mer information kontakta uppdragsansvarig arkitekt Lars Westerberg.

Om projektet:

 

En industri- och kontorsbyggnad från 1970-talet i Hägersten har omvandlats till F-6-skola för 500 elever. Uppdraget var att utforma en lösning för tillfälliga skollokaler i byggnaden men lokalerna blev så omtyckta att huset kom att behållas som permanent skola.

 

Kvaliteter som ljusinsläpp via innergården har tagits tillvara och vidareutvecklats genom att lanterninerna har fått en ny gestaltning. 

 

ON har tagit fram programhandling, systemhandling samt förfrågningsunderlag.