Vunnet anbud för Borås nya tingsrätt!

Vunnet anbud för Borås nya tingsrätt är framtaget av Skanska, Vacse och ON Arkitekter i samverkan.

Projektering påbörjas hösten 2022, inflyttning beräknas kunna ske under 2025.