Tunnelmynningar i Skärholmen

Tunnelmynningarna till bussramperna i Skärmholmen står färdiga.