ON ritar ny tryckstegringsstation

ON har fått i uppdrag tillsammans med AFRY att rita en ny tryckstegringsstation i Kungsängen.