Trafikverket väljer ON och Treeline

ON har tillsammans med Treeline Consulting blivit utvalda som konsulter för Trafikverkets strategiska arkitekturtjänster. Uppdraget löper över fyra år och omfattar innovations-, utrednings- och utvecklingsuppdrag inom väg- och järnvägsarkitektur.