Life City

Bygget av Atrium Ljungbergs kontorshus Life City i Hagastaden fortsätter.