Teknikbyggnader till Förbifart Stockholm börjar ta form!

De 24 teknikbyggnader som ON har gestaltat till Förbifart Stockholm på uppdrag av Trafikverket börjar ta form.

Bilden visar VA-Station 282 i Sätra.