ON Arkitekter arbetar med:

– Kommersiella fastigheter
– Samhällsbyggande
– Bostäder
– Verksamhetsanpassade kontor

ON Arkitekter startades 2007 av Erik von Matérn och Lars Westerberg. Kontoret består idag av 10 medarbetare med kompetens inom alla skeden i projekteringsprocessen.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ON:s KREATIVA PROCESS

ON arbetar enligt en strukturerad metod som vi kallar ON:s Kreativa Process. Processen följs i alla uppdrag för att klargöra de specifika förutsättningarna, och för att säkerställa att allt material som lämnar kontoret håller en hög arkitektonisk nivå. Detta påverkar både uppdragets gång och hur våra lokaler disponeras.

För oss är det viktigt att det vi levererar verkligen stödjer kundens verksamhet och varumärke. Vårt förhållningssätt är att ha en transparent samverkansprocess som bygger på ömsesidig ärlighet och förtroende.

Vi arbetar efter följande princip:

1. Inläsning, samförstånd, plattform/accept

När vi tagit del av underlaget och förutsättningar påbörjar vi inläsning och analysarbete.
Aspekter som vi behöver ta in och tillgodogöra oss är funktionskrav, historisk analys, framtida planer, kulturvärden, ta del av kravägare och intressenters perspektiv och önskemål.

 

2. Skiss konkretisering, framställning av förslag

Vi arbetar utifrån utgångspunkterna ovan i några parallella spår/skisser för att hitta olika vägar framåt och ha alternativa lösningar som utvärderas gemensamt med kund. Detta genererar i skisser och fysiska modellstudier.
Uttryck och funktion konkretiseras med expertstöd i genomförande, ekonomi och konstruktion. Vi arbetar ofta med en tektonisk utgångspunkt. Konstruktionen blir en integrerad del i det arkitektoniska uttrycket och gestaltningen härrör på så sätt ur den konstruktiva idén.

De sammanställda skisserna presenteras i ytterligare en intern genomgång med samtliga på kontoret som inte är involverade i processen för att fånga upp ytterligare aspekter.
Konkreta skisser och modellstudier sammanställs och stäms av med kund. Syftet är att fånga upp synpunkter och förankra förslaget och ger oss en möjlighet att justera och utveckla förslaget inför färdigställande.

 

3. Färdigställande och detaljering av förslag – presentation

Synpunkter från kund arbetas in och förslaget detaljeras. Presentationsmaterial, bilder och ritningar tas fram. Lösningar förankras med teknikstöd (konstruktör, genomförande och ekonomi)

Slutredovisning av förslag presenteras muntligt med fysisk modell, ritningar och illustrationer samt i beskrivande text.

HÅLLBARHET

ON Arkitekter är medlem i Sweden Green Building Council sedan 2010 samt har kompetens inom BREEAM och Miljöbyggnad. Sedan 2019 deltar ON även i Färdplan fossilfri konkurrenskraft 2045.

ON är en del av den resurskrävande byggbranschen. Vi har ett stort ansvar att beakta de hållbarhetsaspekter som rör byggande och byggd miljö. I detta agerar vi alltid rådgivande och inleder alla uppdrag med en Miljödialog med uppdragsgivaren. Att tillsammans med uppdragsgivaren välja en specifik miljöcertifiering eller andra höjda miljökrav är någonting vi gärna driver och genomför.

Exempel på hållbarhetsfaktorer vi arbetar med i uppdrag: 
Materialval med lågt klimatavtryck
Bra dagsljus och energiprestanda
Hänsyn till platsens förutsättningar
Lösningar som håller över tiden

Borås Tingsrätt med fasad av återbrukat tegel, kommer att BREEAM-certifieras på nivå Outstanding.

 

Life City, finalist till årets BREEAM-byggnad 2020, certifierad på nivå Excellent

UPPDRAGSGIVARE

Kommersiella fastigheter

AFA Fastigheter
Atlas Copco
Areim
Atrium Ljungberg
BIE – Bureau International des Exposiotions
Climate Machines
Gillingebanan
Intea
KF Fastigheter
Kinnarps AB
Klövern AB
Lundberggruppen
McDonalds
MTR
NSP
PEAB
Skanska
STF – Svenska Turistföreningen
Trenad
Trifam Fastighets AB
Vacse

 

Samhällsbyggande

Botkyrka Södra Porten AB
Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Huddinge Kommun
Järfälla Kommun
Serneke
Skanska Sverige
Trafikverket
URS
WSP Samhällsbyggande
ÅF/AFRY

 

Bostäder

ALM Equity
Balder
BRF. Hemmet
Familjebostäder
F. Holmström Fastigheter
Fyrhuset i Täby
Granen Fastighetsutveckling/Arwidsro
MUM Projektbyggarna AB
Olov Lindgren AB
Roche Diagnostics AB
SBU Framtid
Sollentuna Tallskogen AB
Viktor Hanson

 

Verksamhetsanpassade kontor

Adventure Box
Atlas Copco
Berling Media
Brandskyddslaget
Certex Svenska AB
IKEM
Kinnarps Interior Stockholm
Näringslivets hus
Postkodlotteriet
Probitas
Projektledarhuset
Scienta Omicron
Svenska Postkodlotteriet
Svenskt Näringsliv
Teleperformance Nordic