Skurubron

Uppdragsgivare:
WSP, Trafikverket

Plats:
Skurusundet, Nacka kommun

Tid:
2011 – 2015

Info:

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Bron över Skurusundet är idag underdimensionerad. Dissing + Weitling har tagit fram ett förslag till gestaltning av en ny bro efter en inbjuden tävling. ON Arkitekter har tillsammans med WSP studerat brons placering, den gamla brons användning samt de anslutande på- och avfarterna. Särskild omsorg har ägnats åt relationen till den kulturhistoriskt värdefulla Skuruparken.