Life City

Kontorsbyggnad i Hagastaden

Uppdragsgivare:
Atrium Ljungberg

Plats:
Hagastaden, gränsen mellan Solna och Stockholm

Tid:
2014 – 2022

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Annariikka Kingdon (HL),
AnnaMaria Cyon, Cristian Fredes,
Erik von Matern (UA), Filipa Reis,
Gianluca Pompili, Jochum Beckeld,
Johan Johansson, Katarina Grånäs,
Lars Ernström, Lars Westerberg,
Linda Östrand, Malin Westin Sandström,
Maria Kraffczyk, Matilda Schubert,
Staffan Söderström

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Atrium Ljungberg planerar att bygga ett nytt kontorshus i Hagastadens Life Science-kluster vid Nya Karolinska Sjukhuset. Målet är att Life City ska bli en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle, och ett centrum för vetenskap och innovation. Projektet omfattar c:a 40 000 kvm BTA och c:a 29 000 kvm LOA.

Platsen där Life City ska byggas är väl synlig i Hagastaden. Hela tomten ligger ovanför motorvägens och järnvägens tunnlar, vilket ställer speciella krav på byggnaden. Grundläggningen måste följa tunnelväggarna, och eftersom farligt gods transporteras på motorvägen ställs höga krav på konstruktionens explosionsmotstånd. Av- och påfartsramper kommer att passera intill och genom byggnaden, vilket styr placeringen av entréer och inlastning. Samtidigt ställer Stockholms stad krav på att bottenvåningen ska kunna rymma utåtriktade verksamheter, till exempel serveringar och butiker.

Atrium Ljungberg vill att byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM. Byggnadsdjupet blir relativt stort, och mycket arbete krävs för att säkerställa lämpliga dagsljusnivåer inomhus.

ON Arkitekter har projekterat systemhandling och förfrågningsunderlag, och arbetar för närvarande med bygghandlingar.