Intervju med Katarina Grånäs

Katarina Grånäs är intervjuad i Du & jobbet 4/2019 om hur arbetstiden på kontor används, behovet av att kunna arbeta koncentrerat och ONs analysmetod för verksamhetsbaserade kontorslösningar. Länk