IKEM

Uppdragsgivare:
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plats:
Storgatan 19, Stockholm

Tid:
2013

Info:
Projektgrupp:
Anna Berglund, Lars Westerberg (UA),
Marcus Sonnelid (HL), Mattias Wingård

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89

Om projektet:

IKEM är en ny organisation som bildats genom en sammanslagning av två medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv, Plast- och Kemiföretagen samt Industri- och Kemigruppen.

Bristen på kontorsrum i lokalerna löstes genom att använda en beprövad modell, Tripletter, som innebär att tre arbetsrum kan skapas på samma yta som två rum. Modellen har ON Arkitekter utvecklat tillsammans med andra organisationer inom Svenskt Näringsliv. Gestaltningen av lokalerna har utgått från den grafiska profil som tagits fram inför bildandet av IKEM.