Färgskrapans fasader på plats


Nu är fasaderna till Färgskrapan på plats. Följ bygget på http://www.fargskrapan.se