Kontoret besöker Färgskrapan


Den 23 april besökte kontoret Färgskrapan i Sollentuna för ett gemensamt platsbesök.
Följ bygget på http://www.fargskrapan.se