Färdig bygghandling för Borås tingsrätt

Nu är bygghandlingen för Borås tingsrätt färdigställd.