Atlas Copco House

Uppdragsgivare:
Atlas Copco AB

Plats:
Sickla Industriväg 19, Nacka

Tid:
2009 – 2011, 2013-2014

Info:
Projektgrupp:
Anna Moll, Erik von Matern,
Helena Johansson (HL), Jens Persson,
Lars Westerberg (UA), Pia Erikson Brangstrup (HL)
Catarina von Matern, Lars Ernström

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Om projektet:

Atlas Copco är ett globalt företag med 33 000 anställda över hela världen och över 20 olika varumärken i sin portfölj. När anställda från många olika platser skulle samlas i ett nytt huvudkontor valde man dock att endast marknadsföra sig som Atlas Copco.

Att forma en stimulerande och produktiv arbetsmiljö när många människor kommer från helt olika miljöer är en utmaning. I en del lokaler satt samtliga anställda i egna kontor och på andra platser satt alla i ett öppet landskap. Önskemålen om hur en arbetsplats ska utformas är mycket olika.

ON Arkitekter har varit Atlas Copcos samarbetspartner vid utformningen av interiörerna i Atlas Copco House, och genomfört ett omfattande programarbete. Det resulterade i kravspecifikationer för lokalerna, för praktiska funktioner såväl som gestaltning.

Ett önskemål var att lokalerna skulle vara så flexibla som möjligt för att underlätta framtida förändringar. Enheter ska kunna expandera och minska utan genomgripande ombyggnader. Ett annat önskemål var att underlätta samverkan och spontana möten, vilket ställde krav på många olika mötesplatser för formella och informella möten. Ett ytterligare krav var att nätverk och infrastruktur skulle fungera lika bra på alla platser i huset.

Byggnaden rymmer c:a 500 arbetsplatser, restaurang och konferensanläggningar, totalt c:a 13 000 kvm fördelat på 7 våningar.