FSK02 / Förbifart Stockholm

Tunnlar

Uppdragsgivare:
ÅF/URS

Plats:
Stockholm

Tid:
2012 – 2014

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matérn, 08-599 090 88.

Om projektet:

ON Arkitekters arbete med Förbifart Stockholm omfattande utformning av drygt 2 mil väg i tunnel såväl som ytlägen, tunnelportaler och bussramper samt återställningsplaner för naturreservat.