ON har djup kunskap inom Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Vi projekterar i Archicad och samordnar med andra discipliner med hjälp av IFC-modeller. Vi använder ofta VR-modeller som verktyg från skiss- till projekteringsskede och gör även visualiseringar i program som Twinmotion och Enscape.