Atlas Copco Lobby

Uppdragsgivare:
Atlas Copco AB

Plats:
Sickla Industriväg 19, Nacka

Tid:
2013 – 2014

Info:
Projektgrupp:
Catarina von Matern, Jens Persson,
Lars Ernström, Lars Westerberg (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Åke E:son Lindman